ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ‘ΓΑΙΑ’ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 116712)

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ‘ΓΑΙΑ’ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 116712)

Η αποσφράγιση των προσφορών της διακήρυξης με α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.116712/28.01.2021, για τον διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ‘’ΓΑΙΑ’’ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ», μετατίθεται για την Τρίτη 30-03-2021, ώρα 10.00 π.μ. αντί της αρχικά προγραμματισμένης ημερομηνίας, (Δευτέρα 15-03-2021, ώρα 10.00 π.μ.).

Για να κατεβάσετε την Απόφαση του Δ.Σ. πατήστε εδώ:


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.