Βοτανικό

Βοτανικό

Η χώρα μας διαθέτει μια από τις πιο πλούσιες και ενδιαφέρουσες χλωρίδες στην Ευρώπη. Η γεωγραφική της θέση, ως σταυροδρόμι τριών ηπείρων, η γεωλογική της ιστορία, η γεωμορφολογία της, οι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες, την καθιστούν έναν πραγματικό βοτανικό παράδεισο. Από την ίδρυσή του, το 1964, το Μουσείο έδωσε προτεραιότητα στη μελέτη της ελληνικής χλωρίδας. Στόχος ήταν η καταγραφή της βιοποικιλότητας της ελληνικής χλωρίδας και η δημιουργία μιας συλλογής που θα αποτελούσε τη βάση για κάθε μελέτη που αφορά τα ελληνικά φυτά. Η φυτοθήκη του τμήματος αρχικά περιέλαβε τη συλλογή του Κωνσταντίνου Γουλιμή με 24000 δείγματα που δώρισε στο μουσείο.

Με τη καθοδήγηση εξεχόντων βοτανικών επιστημόνων συγκροτήθηκε συλλεκτική ομάδα που ανέλαβε το έργο της συλλογής σε όλο το γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας. Οι συλλογές του μουσείου επίσης εμπλουτίζονται μέσω δωρεών και ανταλλαγών. Οι δραστηριότητες του τμήματος πέρα από την εργασία στη φύση, «στο πεδίο», περιλαμβάνουν και το έργο της ταξινόμησης, καταγραφής, συντήρησης και μελέτης ενός μεγάλου αριθμού φυτικών δειγμάτων.

Οι συλλογές σήμερα αριθμούν πάνω από 100.000 δείγματα και είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη ταξινομική μελέτη της χλωρίδας της Ελλάδας και της βαλκανικής χερσονήσου. Αποτελούν πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο, τις τράπεζες δεδομένων της χώρας, τη βάση για κάθε επιστημονική έρευνα και εφαρμογή στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, της γεωργίας και της δασοπονίας. Τα δείγματα των συλλογών αποτελούν υλικό από το οποίο μπορούν να εξαχθούν πολλά συμπεράσματα για το σύγχρονο, αλλά και το παλαιότερο φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την ανάπτυξη εκδοτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Στη βάση δεδομένων της βοτανικής συλλογής βρίσκονται καταγραμμένα τα στοιχεία για πάνω από 75.000 δειγμάτων φυτών. Τα δείγματα αφορούν ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα, γυμνόσπερμα και αγγειόσπερμα) και είναι όλα από τον ελλαδικό χώρο. Για 3792 από τα καταγραμμένα δείγματα υπάρχουν ψηφιακές φωτογραφίες με τη μορφή υπερσυνδέσμου.

Τμήμα Βοτανικής
Υπεύθυνος Τμήματος: Δρ. Διονύσης Μέρμυγκας
Όθωνος 100, 145 62 Κηφισιά
Τηλ.: 210 8015870 εσωτ. 507
e-mail: dmer@gnhm.gr

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Διονύσης Μέρμυγκας είναι Περιβαλλοντολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Είναι υπεύθυνος του Βοτανικού Τμήματος του Μουσείου Γουλανδρή, του οποίου είναι μέλος από το 2002. Το ενδιαφέροντα του και το επιστημονικό του έργο επικεντρώνονται στη Συστηματική Βοτανική και τη Φυτοκοινωνιολογία. Έχει εργαστεί σε πολλά προγράμματα που σχετίζονται με τη μελέτη και την προστασία της ελληνική χλωρίδας, την εποπτεία των οικοτόπων του δικτύου Natura, τους ελληνικούς υγροτόπους, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες κ.α. Στα πλαίσια της εργασίας του στο Μουσείο, διαχειρίζεται τη Φυτοθήκη και την Ψηφιακή Βάση του Βοτανικού Εργαστηρίου και υποστηρίζει το εκπαιδευτικό, εκθεσιακό και ερευνητικό έργο του Μουσείου.

Μπορείτε να δείτε τις Δημοσιεύσεις του Διονύση Μέρμυγκα  εδώ:
You can see the Publications of Dionysios Mermygkas here:

Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την  Πολιτική Απορρήτου.