ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας (Green Week) 2020, διοργανώθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα «Υγιείς υγρότοποι, η καλύτερη φυσική λύση για τη βιοποικιλότητα, τα νερά και την κλιματική κρίση: Η περίπτωση της Μεσογείου».

Η Δρ. Ελένη Φυτώκα, Υπεύθυνη απογραφών φυσικών περιοχών του ΕΚΒΥ, ανέπτυξε το θέμα «Η Επιστήμη και η Τεχνολογία ως εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Η περίπτωση του έργου WetMainAreas ».
Στην παρουσίασή της η Δρ. Φυτώκα έδειξε πώς η παρατήρηση από το διάστημα και οι τεχνολογίες της διαχείρισης και διάχυσης πληροφοριών μέσω του διαδικτύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χαρτογράφηση και την εκτίμηση της συνδεσιμότητας των υγροτόπων και για την τεκμηρίωση και προώθηση αποφάσεων για τη διατήρηση και τη διαχείρισή τους.

Ως παραδείγματα εφαρμογών που ανέπτυξε το έργο αναφέρθηκαν:

α) η δικτυακή γεωπύλη για τους υγροτόπους της Βαλκανικής Μεσογείου
, όπου έχουν καταχωρηθεί 97 εναρμονισμένα γεωχωρικά επίπεδα για τις 5 χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και
β) η υπηρεσία παρατήρησης από το διάστημα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για την παρακολούθηση του υδατικού καθεστώτος των υγροτόπων της Βαλκανικής Μεσογείου.

Επίσης, στο σεμινάριο παρουσιάσθηκε η πρωτότυπη εργασία του ΕΚΒΥ σχετικά με την εκτίμηση της συνδεσιμότητας φυσικών και ημιφυσικών περιοχών και την αξιολόγηση των υγροτόπων ως συνδέσμων οικοσυστημάτων.

Στην Ελλάδα καταγράφηκαν περί τους 1400 υγροτόπους στην ηπειρωτική χώρα, με συνολική έκταση που υπερβαίνει τα 200.000 εκτάρια. Επιπλέον 800 υγρότοποι είχαν καταγραφεί στο παρελθόν στη νησιωτική χώρα. Περισσότερα από 30.000 εκτάρια των υγροτοπικών εκτάσεων που κατέγραψε το έργο, βρίσκονται εκτός Δικτύου Natura 2000 και εκτός εθνικώς προστατευόμενων περιοχών.

Τα αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμα μέσω:

– της Γεωπύλης για τους Υγροτόπους της Βαλκανικής Μεσογείου (Balkan-Mediterranean Wetlands Geoportal)
– του Δικτυακού Τόπου για τους Υγροτόπους της Ελλάδας του ΕΚΒΥ, όπου διατίθενται στην ελληνική τα δεδομένα για την Ελλάδα
– της Υπηρεσίας παρακολούθησης υδάτινων επιφανειών των υγροτόπων από το Διάστημα

https://www.youtube.com/watch?v=yFOJVut5HVA.

Φωτό: Λιμνοθάλασσα Παπά


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.