Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Υπηρεσίες Συμβούλου για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κτιρίων του ΜΓΦΙ»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Υπηρεσίες Συμβούλου για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κτιρίων του ΜΓΦΙ»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής για το Υποέργο 2 «Υπηρεσίες Συμβούλου για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κτιρίων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας»

της Πράξης:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5069222

Προϋπολογισμού: 60.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 74.400 Ευρώ συμπερ. ΦΠΑ)

CPV 79415200-8 CPV 71314300-5

Διαβάστε τη Διακήρυξη σε Αρχείο:
Word
PDF

 

         


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.