ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ενεργειακή πρόκληση παρουσιάζει την υπερβολική χρήση ενέργειας στον σύγχρονο κόσμο. Το μεγαλύτερο μέρος της παράγεται σήμερα από την καύση ορυκτών υλών, κυρίως του πετρελαίου, προκαλώντας παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως την ανατροπή της κλιματικής ισορροπίας και την όξινη βροχή. Στην αρχή του 21ου αιώνα, ο άνθρωπος καλείται να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμες εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Ηλιακή ενέργεια
Μοναδική και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας είναι η ηλιακή, που θα μπορούσε να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών στις χώρες με μεγάλη ηλιοφάνεια, όπως είναι η Ελλάδα. Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σήμερα γίνεται με ηλιακούς θερμοσίφωνες ή ηλιακούς συλλέκτες. Αυτός ο ανεμιστήρας κινείται με την ενέργεια που παράγει ένας ηλιακός συλλέκτης. Τοποθετώντας καθένα από τα σύννεφα μεταξύ της φωτεινής πηγής και του ηλιακού συλλέκτη ο επισκέπτης βλέπει αυτό που συμβαίνει. Καμία λύση δεν είναι απόλυτη. Γι’ αυτό, σε κάθε μορφή ενέργειας, υπάρχουν τα υπέρ (σε πράσινο φόντο) και τα κατά (σε κόκκινο φόντο). Για παράδειγμα, η ηλιακή ενέργεια έχει ήπιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όμως η απαιτούμενη τεχνολογία είναι προς το παρόν ακριβή.

Αιολική ενέργεια
Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ενέργεια του ανέμου εδώ και χιλιάδες χρόνια κυρίως στις θαλάσσιες μεταφορές. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, σήμερα δεσμεύουμε την αιολική ενέργεια και την μετατρέπουμε σε ηλεκτρισμό. Σήμερα, τα αιολικά πάρκα αποτελούν τις σύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα σημαντικό πλεονέκτημά τους είναι η σχετικά φθηνή και γρήγορη κατασκευή τους – προκαλούν όμως ηχορύπανση και δεν παρέχουν συνεχή ενέργεια. Αιολικά πάρκα λειτουργούν και στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στη Χίο, και στην Άνδρο.

Ενέργεια από βιομάζα
Το φυτικής ή και ζωικής προέλευσης βιολογικό υλικό, η βιομάζα, χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα ως καύσιμο για θέρμανση, μαγείρεμα και φωτισμό. Σήμερα, υλικά όπως το ξύλο, το άχυρο και το κάρβουνο αξιοποιούνται από χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Η Βραζιλία καλύπτει έτσι το 50% των αναγκών της σε ενέργεια.

Γεωθερμική ενέργεια
Η θερμότητα του εσωτερικού της γης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ατμού, για θέρμανση, ή για παραγωγή ηλεκτρισμού. Η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να συμβάλει θετικά στις χώρες εκείνες όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην εσωτερική θερμότητα της γης, όπως στις Φιλιππίνες.

Πυρηνική ενέργεια
Μια μορφή ενέργειας που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή, είναι η πυρηνική. Σήμερα χρησιμοποιείται η διάσπαση του πυρήνα των ατόμων του ουρανίου, για την παραγωγή ενέργειας. Η πυρηνική σύντηξη – που βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο – ίσως αποτελέσει την ενέργεια του μέλλοντος. Ωστόσο, το ατύχημα του Τσέρνομπιλ είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα του κινδύνου που ενέχεται στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Οι δυσμενέστατες επιπτώσεις της διαρροής της ραδιενέργειας σ’ όλη την Ευρώπη, συνεχίζουν δυστυχώς να παρατηρούνται ακόμα και σήμερα.

Υδατική ενέργεια
Ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη του νερού από την αρχαιότητα, χρησιμοποιώντας τη στη γεωργία. Σήμερα, η χρησιμοποίηση της υδατικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού θα μπορούσε να καλύψει σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενέργεια μπορούμε να πάρουμε από την κατασκευή φραγμάτων, από τα παλιρροϊκά ρεύματα και από τα κύματα. Η έκθεση παρουσιάζει το φράγμα του Ασσουάν με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δημιούργησε: την απώλεια νερού από τη γειτονική λίμνη Νάσσερ, τη διατάραξη του πλούτου της θαλάσσιας ζωής τη διάβρωση των πετρωμάτων με δυσμενείς συνέπειες στα ιστορικά μνημεία της περιοχής. Δυσμενείς επιδράσεις υπάρχουν και στον τομέα της υγείας: τα αρδευτικά κανάλια, μεταφέρουν διάφορες ασθένειες, όπως το τράχωμα, την ελονοσία, κ.λ.π. απειλώντας τον τοπικό πληθυσμό

Συλλογή


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.