ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΜ (Καινοτόμες Εφαρμογές Μουσείων) εδώ:

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Μ.Γ.Φ.Ι.) σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας Mellon Technologies (Mellon), κατόπιν υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ), και ολοκλήρωσης των διαδικασιών ένταξης της Πρότασης, ξεκινά την υλοποίηση εντός διετίας του Έργου «ΚΕΜ : Καινοτόμες Εφαρμογές Μουσείων» το οποίο έχει ως αντικείμενο να αναβαθμίσει την εμπειρία του επισκέπτη, και να μετασχηματίσει τις λειτουργίες του Μουσείου, οδηγώντας το στη νέα ψηφιακή εποχή.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Έργου ΚΕΜ, το Μ.Γ.Φ.Ι. σε συνεργασία με την εταιρεία Μellon, αναπτύσσουν μια ολοκληρωμένη λύση/εφαρμογή με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών Παρουσίασης Εκθεμάτων/ Υλικού και Εκπαιδευτικών Πρακτικών, η οποία:

– Εξασφαλίζει τη στενότερη εμπλοκή των επισκεπτών με το περιβάλλον του Μουσείου, αφού καλύπτει με σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο τις ανάγκες ηλικιακών ομάδων, δίνοντας ταυτόχρονα σε κάθε επισκέπτη τη δυνατότητα ανεξάρτητης περιήγησης,

Παρέχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πολλαπλασιάζουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι καθίσταται εφικτή η υποστήριξη διευρυμένης θεματολογίας και η διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ποικιλία στην έκταση των εξεταζόμενων θεμάτων και το βάθος της επιστημονικής εξειδίκευσης,

Διευρύνει περαιτέρω το κοινό στο οποίο απευθύνεται το Μουσείο και ενισχύει την απήχηση του ενισχύοντας και μετασχηματίζοντας το προφίλ του

Συμβάλλει, εν γένει στην ανάδειξη ποικίλων δραστηριοτήτων (εκθέσεις, εκπαίδευση, έρευνα, επικοινωνία με το κοινό) αλλά και του πλούσιου, αθέατου υλικού που διαθέτει σε περιοχές αιχμής (π.χ. προστασία του περιβάλλοντος)

Εφαρμόζεται σε πολλούς τύπους μουσείων και σε άλλους παρόμοιους τομείς όπως τον Τουρισμό, την Ψυχαγωγία και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Κατάρτιση.

Σε πιο τεχνικό επίπεδο, η λύση αναπτύσσεται για φορητές συσκευές iOS /Android και περιλαμβάνει:

Mobile Site με πληροφορίες για το Μουσείο περιλαμβανομένης της 360ο πλοήγησης η οποία παρέχει μια διαδραστική εικονική περιήγηση του μουσείου, της on-line αγοράς εισιτηρίων και αντικειμένων από e-shop

Εφαρμογή για χρήση σε φορητές συσκευές, η οποία επιτρέπει στους επισκέπτες, μπροστά από ένα μεγάλο αριθμό προθηκών και εκθεμάτων, την πρόσβαση σε επιπλέον πλούσιο υλικό διαφορετικών μέσων, πηγών και βαθμού εξειδίκευσης (βίντεο, φωτογραφίες, ήχο και έγγραφα). Η εφαρμογή ενεργοποιείται με τη χρήση Beacons / QR codes και εμφανίζει με διαδραστικό τρόπο επικοινωνίας πολλαπλά επίπεδα τεκμηρίωσης που αναβαθμίζουν το περιεχόμενο που παρέχεται στους επισκέπτες.

Ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών μαθημάτων με χρήση φορητών συσκευών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα μπορούν να αξιοποιούνται, είτε ως εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτών, είτε ανά εκπαιδευόμενο βάσει επιλεγμένων βαθμών ελευθερίας, είτε ακόμα ως e-learning υλικό.

Ανάπτυξη παιχνιδιών για διαφορετικές ηλικίες, τα οποία δρουν σαν συμπληρωματικά εργαλεία στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα αποτελούν ένα επιπλέον μέσο για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών, όπως ενδεικτικά το κυνήγι θησαυρού.

Ένα σύνολο από θέματα επαυξημένης πραγματικότητας, μέσω των οποίων παρέχονται νέες εμπειρίες στους επισκέπτες.

Σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με εξωτερικές τοποθεσίες ώστε να είναι δυνατή η ζωντανή παρατήρηση της συμπεριφοράς διαφόρων ειδών

Ψηφιακή γωνία, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εστιάζουν σε ειδικά θέματα από τα εκθέματα του Μουσείου, και να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα βίντεο από τις ερευνητικές δραστηριότητες του Μουσείου

Η τεχνογνωσία ανάπτυξης λογισμικού της Mellon και η εμπειρία του ΜΓΦΙ στη διαχείριση πληροφοριών συλλογών και την εκπαίδευση, αξιοποιώντας ψηφιοποιημένο υλικό δημιουργούν μια ολοκληρωμένη λύση. Οι διαθέσιμες παγκοσμίως λύσεις αφορούν σε μεμονωμένα στοιχεία της λύσης ΚΕΜ π.χ. 360ο πλοήγηση, εικονική περιήγηση, ενώ τα περισσότερα από τα άλλα διαρθρωτικά στοιχεία εμφανίζονται ως πιλοτικές δράσεις. Η λύση ΚΕΜ, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (Mobile/Gaming/AR/IoT) έχει ως στόχο να παρέχει μια ολιστική προσέγγιση, για το περιβάλλον ενός Μουσείου.

Τα αποτελέσματα του έργου ΚΕΜ, θα είναι διαθέσιμα στο κοινό μετά από δύο χρόνια, διάστημα κατά το οποίο θα λάβουν χώρα οι εργασίες υλοποίησης και οι αναγκαίες πιλοτικές δοκιμές της ολοκληρωμένης λύσης.


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.