Οικολογία εδάφους/ Βιοτεχνολογία

Οικολογία εδάφους/ Βιοτεχνολογία

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας άρχισε την έρευνα στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων για την εκτίμηση της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, οι ερευνητικές δυνατότητες ενισχύθηκαν σημαντικά δια του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Εδαφικής Οικολογίας και Βιοτεχνολογίας με σύγχρονα αναλυτικά όργανα για την μέτρηση εδαφικών, υδάτινων και ατμοσφαιρικών ρύπων. Σήμερα, η έρευνα εστιάζεται στην αειφορική διαχείριση της γεωργικής γης με σκοπό την μείωση των εισροών, την διατήρηση της ποιότητας των φυσικών πόρων και την αύξηση της φυτικής παραγωγής. Το εργαστήριο έχει επεκτείνει τα ερευνητικά του προγράμματα και συνεργάζεται με άλλα εργαστήρια της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στους ακόλουθους διεπιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς:

  • Ανάπτυξη Μεθόδων Αειφορικής Διαχείρισης
  • Χρήση δεικτών ποιότητας του εδάφους και στρες των φυτών, μοριακών τεχνικών και τεχνολογιών τηλεπισκόπησης για την μείωση των χημικών εισροών και της κατανάλωσης νερού σε γεωργικές καλλιέργειες. Παραδείγματα αποτελούν ερευνητικά προγράμματα για την παρακολούθηση της ανάπτυξης καλλιεργειών και τη σημειακή διαχείριση σε επίπεδο αγρού και λεκάνης απορροής. Πληροφορίες ενός πρόσφατου ερευνητικού έργου δίδονται στον ιστότοπο www.hydrosense.org.
  • Ασφαλής ανακύκλωση αστικών, γεωργικών και βιομηχανικών υπο-προϊόντων
  •  Η επίδραση οργανικών αποβλήτων και η βιολογική επεξεργασία τους στη γονιμότητα του εδάφους, στην αποκατάσταση διαταραγμένων εδαφών και στη ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας είναι παραδείγματα αυτής της κατηγορίας ερευνών.

Το Εργαστήριο Οικολογίας Εδάφους – Βιοτεχνολογίας συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ:

-USDA-ARS (Soil and Water Conservation Research Unit, European Biological Control Laboratory)
-University of Nebraska-Lincoln (Dept. of Agronomy, Dept. of Biometry, School of Natural Resources)
-National Agronomic Research Foundation (Institute of Soil Classification and Mapping)
-Benaki Phytopathological Institute
-Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH)
-Agricultural University of Athens
-University of Reading (Department of Soil Science)
-Danish Institute of Agricultural Sciences (Dept. Agroecology)
-University of New England (School of Biological, Biomedical and Molecular Sciences).

Ερευνες – Μελέτες


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΕ ΤΟ ΕΡΓΟ HORIZON 2020 /FATIMA – ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Διαβάστε περισσότερα εδώ:
Δείτε το σχετικό video εδώ:


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.