ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΜ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΜΕ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΡΥΘΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΟΥ ΜΓΦΙ!

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΜ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΜΕ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΡΥΘΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΟΥ ΜΓΦΙ!

Οι εργασίες του Έργου «ΚΕΜ : Καινοτόμες Εφαρμογές Μουσείων», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ), βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, υλοποιώντας τον προγραμματισμό και χρονοδιάγραμμα που καθορίστηκε με στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό και επιτυχημένη υλοποίηση (Ιούλιος 2020).

Στο πρώτο στάδιο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και εγκατάσταση όλης της προβλεπόμενης τεχνολογικής υποδομής για τους σκοπούς του Έργου ΚΕΜ, και συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία όλα τα στάδια ενός Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια όλων των αναγκαίων ειδών εξοπλισμού, δικτύωσης και υπηρεσιών πληροφορικής.

Επίσης έως σήμερα έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα οι χώροι της υποδοχής όπου θα προσφέρονται μελλοντικά οι νέες υπηρεσίες ΚΕΜ προς το κοινό, και θα γίνεται η διάθεση των tablets, καθώς επίσης έχει ετοιμαστεί η υποδομή για τη γωνιά των επισκεπτών, όπου θα φιλοξενούνται επισκέπτες που επιθυμούν να προηγηθούν σε επιλεγμένες εφαρμογές ΚΕΜ σε μεγαλύτερες οθόνες υπολογιστών (εκπαιδευτικά προγράμματα, παιχνίδια, κλπ).

Επιπρόσθετα ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση των δύο εφαρμογών εικονικής περιήγησης (virtual tour), ενός για περιήγηση στους χώρους του Μ.Γ.Φ.Ι. και ενός για το Παράρτημα του Μ.Γ.Φ.Ι. στο Ρέθυμνο, Παλαιοντολογικό Μουσείο Μασταμπά, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των Μόνιμων Εκθέσεων των δύο Μουσείων.

Τμήματα των virtual tour θα είναι σύντομα διαθέσιμα στον ιστότοπο του Μ.Γ.Φ.Ι., καθώς επίσης στον ιστότοπο του έργου ΚΕΜ, ενώ το πλήρες υλικό είναι ήδη διαθέσιμο στους χώρους του Μουσείου ως υλικό ξενάγησης, προκειμένου το ενδιαφερόμενο κοινό να μπορεί να έχει την εμπειρία της εικονικής επίσκεψης αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

Σημειώνεται ότι τα virtual tour διαθέτουν «παράθυρα» με σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία θα μπορεί να επιλέξει ο χρήστης προκειμένου να πλοηγηθεί περαιτέρω ανάλογα με το χρόνο που διαθέτει, σε οπτικό υλικό με κοντινές λήψεις, αφήγηση πληροφοριών και υπότιτλους. Προκειμένου ο χρήστης να έχει τη συνολική εικόνα της περιήγησης του Μουσείου θα πρέπει να επιλέξει το σύνολο των σημείων όπου έχει συνδεθεί σχετικό υλικό πληροφόρησης.

Παράλληλα οι εργασίες διαμόρφωσης του περιεχομένου της εφαρμογής των προθηκών και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προχωρούν με γρήγορα βήματα και ενθουσιασμό από όλη την Επιστημονική Ομάδα και Συνεργάτες του Μ.Γ.Φ.Ι., με στόχο τη συγκέντρωση και επιλογή κατάλληλου υλικού που θα αναδειχτεί μέσω της νέας τεχνολογίας και θα δημιουργήσει νέο ελκυστικό περιβάλλον για τους επισκέπτες, δημιουργώντας «γέφυρα» μεταξύ της συσσωρευμένης εμπειρίας και γνώσης μέσα στο Μουσείο και των καινοτόμων εφαρμογών του ΚΕΜ.


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.