ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ HORIZON 2020 / FATIMA – ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ HORIZON 2020 / FATIMA – ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Ολοκληρώθηκε το έργο Horizon 2020/ FATIMA που εξετάζει την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των γεωργικών πόρων με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης και ποιότητας των καλλιεργειών σε ένα βιώσιμο περιβάλλον. Το έργο υλοποιήθηκε σε 7 πιλοτικές περιοχές αντιπροσωπευτικές των ευρωπαϊκών συστημάτων εντατικής καλλιέργειας στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Τσεχία, την Αυστρία, τη Γαλλία και την Τουρκία.

Στην Ελλάδα συμμετείχαν ομάδες ερευνητών από ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και πανεπιστήμια υπό την καθοδήγηση του Εργαστηρίου Οικολογίας Εδάφους – Βιοτεχνολογίας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε ένα αυτόνομο σύστημα σημειακής λίπανσης σιτηρών, αραβόσιτου και βάμβακος. Το σύστημα τοποθετείται σε τρακτέρ, ανιχνεύει την ποσότητα χλωροφύλλης του φυλλώματος, υπολογίζει την ποσότητα αζωτούχου λίπανσης μέσω αλγορίθμων και πραγματοποιεί μεταβαλλόμενη παροχή λιπάσματος σε πραγματικό χρόνο και με μεγάλη χωρική διακριτική ικανότητα. Με αυτόν τον τρόπο, πετύχαμε να μειώσουμε την ποσότητα αζωτούχου λίπανσης κατά 25 με 40% χωρίς να έχουμε απώλειες στην απόδοση της καλλιέργειας σε πραγματικές συνθήκες αγρού στον Θεσσαλικό κάμπο. Αυτά τα εξαιρετικά μεγάλα ποσοστά μείωσης των χημικών εισροών όχι μόνο αυξάνουν το κέρδος των παραγωγών, αλλά επιφέρουν σημαντική μείωση της ρύπανσης των υδάτων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Η πρόσφατη δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Precision Agriculture είναι ενδεικτική της επιστημονικής προσέγγισης και της καινοτομίας της μεθόδου. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι αυτή η μέθοδος μεταβλητής παροχής μπορεί να ελέγξει και την συγκέντρωση αζώτου στον καρπό, μια ποιοτική παράμετρο για τον κλάδο της μεταποίησης.

Δείτε το σχετικό video εδώ:


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.