ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2021: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΝΑTURA 2000

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2021: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΝΑTURA 2000

Την Παρασκευή 21 Μάϊου 2021 γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, για να τιμήσουμε το μεγαλύτερο Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών στον κόσμο, στο οποίο έχουν ενταχθεί περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας με ανυπολόγιστη αξία για τους πολίτες και την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φέτος την Ημέρα αυτή γιορτάζουμε με τo πρόγραμμα LIFE GRECABAT «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» («Greek Caves and BatsManagement Actions and Change of Αttitude», LIFE17 NAT/GR/000522, https://www.lifegrecabat.eu/ ), το οποίο έχει στόχο να βελτιώσει την κατάσταση διατήρησης 10 ειδών νυχτερίδων και του οικοτόπου των σπηλαίων (οικότοπος 8310). Αποτελεί την πρώτη πανελλαδική προσπάθεια διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των νυχτερίδων (χειρόπτερων), αλλά και των σπηλαίων και της ζωής που αυτά φιλοξενούν, επιχειρώντας να γίνει ένα παράδειγμα ολοκληρωμένης διαχείρισής τους σε εθνικό επίπεδο. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού εφαρμόζεται ένα πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνουν επιδεικτικές δράσεις διατήρησης σε 10 περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 (από την Κρήτη έως τον Έβρο), εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης, δημιουργία Μικροαποθεμάτων Σπηλαίων, εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Παρακολούθησης αλλά και δημιουργία πρωτότυπων Αυτόνομων Συσκευών Καταγραφής. 

Όλες οι δράσεις υποστηρίζονται από
– υλικό ενημέρωσης ευαισθητοποίησης,
-εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
-τηλεοπτικά σποτ, εφαρμογή (VR) εικονικής εξερεύνησης σπηλαίου,
-πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος, που τεκμηριώνουν τη σημασία των επιλεγμένων από το Πρόγραμμα θέσεων,
αλλά και τη σκοπιμότητα των παρεμβάσεων.  

Παράλληλα το Πρόγραμμα επιχειρεί να αλληλεπιδράσει με όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των σπηλαίων και των άλλων καταφυγίων νυχτερίδων, μέσω μίας σειράς εκδηλώσεων και τηλεδιασκέψεων για την ανταλλαγή απόψεων, τον εντοπισμό προβλημάτων και την εξεύρεση πιθανών λύσεων, με απώτερο στόχο την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στα σπήλαια και τις νυχτερίδες.  

Τέλος, ενισχύεται η επιστήμη των πολιτών με τη δημιουργία  ενός Δικτύου Εκπαιδευμένων Εθελοντών, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών, στην παρακολούθηση και προστασία του οικοτόπου και των χειροπτέρων, με τη βοήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού αλλά και σχετικής εφαρμογής αναφοράς των πληροφοριών (π.χ. δεδομένα, φωτογραφίες, πιέσεις και απειλές).   


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΛΑΔΑΣ

Το Δίκτυο Natura 2000 καλύπτει περισσότερο από το 18% της χερσαίας επιφάνειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περίπου 6% της θαλάσσιας έκτασής τους.

Η συνεισφορά της Ελλάδας στο δίκτυο είναι σημαντική, ως αντανάκλαση της πλούσιας βιοποικιλότητας που φιλοξενεί η χώρα. Συγκεκριμένα, το Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα περιλαμβάνει συνολικά 446 περιοχές (i), με τη συνολική επιφάνεια του δικτύου στην ξηρά να ανέρχεται σε 36.000 km2 περίπου (27,3% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας) και με το θαλάσσιο τμήμα να καταλαμβάνει 23.000 km2 περίπου.

Το ΜΓΦΙ, δια του Παραρτήματός του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), συνεχίζει να συνεισφέρει ανελλιπώς επιστημονικά στη λειτουργία του Δικτύου Natura 2000, στην ίδρυση του οποίου, περίπου 25 χρόνια πριν, είχε κεντρικό συντονιστικό ρόλο.

Ενημερωθείτε σχετικά στην Ιστοσελίδα του EKBY


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΝΑΤURA 2000

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Το παραμύθι του LIFE GRECABAT

Τηλεοπτικά σποτ

1. https://www.youtube.com/watch?v=ChhsaAbyp74
2. https://www.youtube.com/watch?v=Nm9SqzSwp1E
3. https://www.youtube.com/watch?v=Nm9SqzSwp1E

Η κρυφή γοητεία των ελληνικών σπηλαίων 

Εικονική εξερεύνηση σπηλαίου

Νυχτερίδα από χαρτί

Kεντρική φωτό: Βιντεοσκόπηση υδρόβιων ασπονδύλων στο σπήλαιο της Μαρώνειας
Μικρή φωτό: Σπήλαιο Ζεστών Νερών, Σιδηρόκαστρο Σερρών

   


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.