ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών των
υποψηφίων αναδόχων του διαγωνισμού με τίτλο:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(ΑΔΑM 21PROC009123613, 2021-08-27)

Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, σε συνέχεια της με αριθμ. 805/Θέμα 3ο
Απόφασης του ΔΣ, στο πλαίσιο της διενέργειας του Διαγωνισμού «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με
προϋπολογισμό 1.811.174,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, παρατείνει, εξαιτίας
τεχνικού σφάλματος του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, που διαπιστώθηκε κατά την υποβολή των
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων στις 07/10/2021, την προθεσμία υποβολής
προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους με νέα καταληκτική ημερομηνία
την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00.

Σημειώνεται ότι:

– Ο Α/Α Συστήματος του διαγωνισμού παραμένει ο ίδιος και είναι ο Α/Α 182889.
– Το Τεύχος Διακήρυξης παραμένει το ίδιο, ΕΚΤΟΣ της νέας καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών όπως αναφέρεται ανωτέρω και της λήξης ισχύος της εγγυητικής
επιστολής.
-Τα έγγραφα που είχαν ήδη αναρτηθεί στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, παραμένουν επίσης τα
ίδια.

Εφιστάται η προσοχή στους υποψήφιους που έχουν ΗΔΗ υποβάλει την προσφορά τους στο
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, όπως προβούν στις σχετικές τροποποιήσεις των ημερομηνιών ισχύος της
οικονομικής προσφοράς τους, καθώς και της εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με την νέα
καταληκτική ημερομηνία Τρίτη 26/10/2021.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

         


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.