ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ο/Η υποψήφιος (-α) κατά προτίμηση υποψήφιος διδάκτορας, θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικής μεθοδολογίας βασισμένη σε υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) και HPLC συζευγμένη με φασματομετρία μάζας για την ανάλυση του χημικού περιεχομένου των εκχυλισμάτων/κλασμάτων από φυτικά είδη του γένους Sideritis.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου με το ΜΓΦΙ. Η έναρξη θα είναι άμεση και η διάρκεια της σύμβασης έργου θα είναι ενός έτους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο χημικού ή φαρμακοποιού, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) σχετικό με αναλυτικές τεχνικές, και εμπειρία στην ανάλυση με χρήση σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να αποστέλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας δύο επιστημόνων που μπορούν να δώσουν συστατική επιστολή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (gnik@gnhm.gr) και σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση: Βιοαναλυτικό Τμήμα, Ερευνητικό Κέντρο ΓΑΙΑ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με την ένδειξη «EΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» έως την 16/12/2020.

Ο κύκλος επιλογής από την επιτροπή αξιολόγησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΜΓΦΙ (www.gnhm.gr) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 16/12/2020.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά.

Εάν προκύψει ανάγκη, η πρόσκληση θα δημοσιευτεί ξανά.


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.