ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ ΑΝΟΙΞΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ ΑΝΟΙΞΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

1η Νοεμβρίου 2023: Άνοιξε και πάλι το Κέντρο ΓΑΙΑ

Την 1η Νοεμβρίου άνοιξε ξανά το Κέντρο ΓΑΙΑ του ΜΓΦΙ μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης.

Στο Κέντρο ΓΑΙΑ βρίσκεται η Μόνιμη Έκθεση «Κλιματική Αλλαγή και Εμείς», η Περιοδική Έκθεση «Σεισμός στο Μουσείο», και οι ειδικοί χώροι προβολών ΘΟΛΟΣ (DOME) και Αίθουσα Καίτη Κυριακοπούλου (εκθεσιακή προβολή «Η Αλήθεια Κατάματα» με την τεχνολογία wall projection mapping).

Η ενεργειακή αναβάθμιση του ΜΓΦΙ είναι ένα σημαντικό και μεγάλο έργο με τα εξής ουσιώδη χαρακτηριστικά:

Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας επιλέχθηκαν και σχεδιάστηκαν με γνώμονα τη διαφύλαξη και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της προώθησης της αποδοτικότερης αξιοποίησης πόρων και συνδυάζουν την προσπάθεια επιλογής της βέλτιστης τεχνικής λύσης με το μεγαλύτερο ενεργειακό αντίκτυπο. Παράλληλα σέβονται τον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου και δεν προκαλούν οπτικές αλλαγές στο ιστορικής σημασίας κτήριο του ΜΓΦΙ.

Έτσι, για την επιλογή των παρεμβάσεων συστήθηκαν τα παρακάτω κριτήρια:

• Μέγιστο ενεργειακό όφελος δράσης

• Μέγιστο περιβαλλοντικό όφελος δράσης

• Τεχνική αρτιότητα και προτεινόμενης λύσεως& δοκιμότητα αυτής

• Βέλτιστος δείκτης Κόστους-Οφέλους

• Πλήρης κάλυψη των ειδικών στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 1 (εξοικονόμηση Ενέργειας, προώθηση ΑΠΕ, μείωση εκπεμπόμενου CO2 & λοιπών ρύπων)

• Ελάχιστο οπτικό αποτύπωμα δράσης

Το τελικό πακέτο δράσεων καλύπτει κάθε πλευρά των ενεργειακών καταναλώσεων του κτηριακού συγκροτήματος, ενώ παράλληλα προβλέπεται η υιοθέτηση διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ. Οι παρεμβάσεις έτσι υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του ειδικού στόχου 33 της επενδυτικής προτεραιότητας 6iv του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν το Μουσείο κάνοντάς το φιλικότερο προς το περιβάλλον και πρότυπο για την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι επιλεχθείσες παρεμβάσεις εμπίπτουν στους θεματικούς στόχους όπως αυτοί ορίζονται από το πρόγραμμα, ενώ παράλληλα εξυπηρετούν πλήρως την επίτευξη του Ειδικού Στόχου του προγράμματος προωθώντας την αστική αναζωογόνηση μέσω της μείωσης της καταναλισκόμενης πρωτογενούς ενέργειας σε επίπεδο μικρότερο των 90kWh/m2/έτος.

Έτσι οι παρεμβάσεις χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία 1: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) στο κτιριακό κέλυφος

Κατηγορία 2: Παρεμβάσεις ΕΞΕ σε Θέρμανση –Ψύξη –Κλιματισμό

Κατηγορία 3: Παρεμβάσεις στο Φωτισμό, Πεδία αντιστάθμισης

Κατηγορία 4: Σύστημα αυτοματισμού (BEMS)

Κατηγορία 5: Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων

Κατηγορία 6: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.