ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών Συμβούλου για το Υποέργο 2
«Υπηρεσίες Συμβούλου για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κτιρίων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας»

της Πράξης:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5069222

Προϋπολογισμού: 60.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 74.400 Ευρώ συμπερ. ΦΠΑ)

CPV 79415200-8 CPV 71314300-5

Διαβάστε τη Σύμβαση σε Αρχείο PDF


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.