ΕΡΕΥΝΑ/ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Έρευνα

Από την ίδρυσή του το Μουσείο Γουλανδρή, είχε και εξακολουθεί να έχει ως κύριο σκοπό του, την έρευνα για τη συλλογή, την καταγραφή και μελέτη του φυσικού πλούτου της χώρας, καθώς και την αξιολόγηση των βιοτόπων σε συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, Μουσεία, Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η έρευνα του Μουσείου περιλαμβάνει αποστολές για συλλογή υλικού, εργασίες πεδίου και εργαστηρίων, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κλπ. Τα πορίσματα των ερευνών του αποτελούν βασική πηγή πληροφοριών για την ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, αλλά και μέσον για άλλες επιστημονικές αναζητήσεις.

Με τη δημιουργία του Κέντρου ΓΑΙΑ το 1999 διευρύνθηκαν σημαντικά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Μουσείου σε δύο νέους τομείς, με τη δημιουργία των άριστα εξοπλισμένων εργαστηρίων της Οικολογίας Εδάφους και Βιοτεχνολογίας και της Βιοαναλυτικής Χημείας. Σκοπός τους, ο έλεγχος του εδάφους ως ζωτικού χώρου, γιατί η ασύγγνωστη διαχείρισή του έχει βαριές επιπτώσεις στην ποιότητά του και κατ’ επέκταση στα τρόφιμα και τον άνθρωπο.

Εργαστήρια

Συλλογές

Η επί πέντε δεκαετίες επιστημονική δραστηριότητα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας περιλαμβάνει:

– ευρύτατη έρευνα υπαίθρου και συγκρότηση των συλλογών του
– καταγραφή, αναγνώριση και ταξινόμηση των ειδών
– εισαγωγή των στοιχείων των συλλογών σε τράπεζα πληροφοριών
– δημοσίευση άρθρων και μελετών τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα
– έκδοση επιστημονικής επετηρίδας του Μουσείου και άλλων εκδόσεων
– οικολογικές μελέτες περιοχών ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και σπάνιων ειδών
– θεματικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και
– επιστημονικές έρευνες σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα επιστημονικά κέντρα

Οι συλλογές του Μουσείου αριθμούν σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες δείγματα και αποτελούν πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο, τις τράπεζες δεδομένων της χώρας, τη βάση για κάθε επιστημονική έρευνα και εφαρμογή στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, της γεωργίας και της δασοπονίας.

Οι συλλογές του Μουσείου αποτελούν ένα αρχείο πληροφοριών και παράλληλα ένα εργαλείο για ποικίλες επιστημονικές μελέτες που αφορούν τόσο στο σύγχρονο όσο και στο παλαιό περιβάλλον. Η γνώση της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα, η γεωγραφική εξάπλωση, οι οικολογικές και στρωματογραφικές παρατηρήσεις, αποτελούν στοιχεία που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη των συλλογών και υποστηρίζουν περιβαλλοντικές μελέτες, αρχαιολογικές και αρχαιομετρικές έρευνες, γεωλογικές και παλαιοντολογικές εργασίες, παλαιοβοτανική και παλαιογεωλογία, αλλά και μελέτες που αφορούν στην ιατρική και φαρμακογνωσία.

Επιπλέον, αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την ανάπτυξη εκδοτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη των Συλλογών του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας» πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή τεκμηρίωση δειγμάτων (εισαγωγή δεδομένων 81.000 δειγμάτων από τις συλλογές Βοτανικής, Υδροβιολογίας, Χερσαίας Ζωολογίας και Γεωλογίας- Παλαιοντολογίας και ψηφιοποίηση 6.000 δειγμάτων από τις συλλογές αυτές). Αντιπροσωπευτικό δείγμα του ψηφιοποιημένου υλικού μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων Συλλογών του Μουσείου.

Διαβάστε την Πολιτική Διαχείρισης των Συλλογών εδώ

votamiki-syllogi-2

Βοτανική συλλογή

erpetologiki-syllogi

Ερπετολογική συλλογή

entomologiki-syllogi

Εντομολογική συλλογή

palaiontologiki-syllogi

Παλαιοντολογική συλλογή

ydroviologiki-syllogi

Υδροβιολογική συλλογή

ornithologiki-syllogi

Ορνιθολογική συλλογή

oryktologikii-syllogi

Ορυκτολογική συλλογή

thilastika-syllogi

Συλλογή Θηλαστικών


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδα μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.