ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το Δ.Σ. του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας συνήλθε εκτάκτως μετά την αναγγελία της απώλειας του

ΓΙΑΝΝΗ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

εξέχουσας προσωπικότητας της οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας μας,
σταθερού υποστηρικτή του εκπαιδευτικού έργου του Μουσείου, και αποφάσισε:

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του στην οικογένειά του και τους συνεργάτες του

2. Να καταθέσει στη μνήμη του αντί στεφάνου, χρηματικό ποσό στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Φ. Κωστόπουλου
και να δωρίσει στην βιβλιοθήκη του το portfolio της Νίκης Γουλανδρή «Παιώνιες της Ελλάδος»

3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο

Κηφισιά, 9 Μαρτίου 2021

Η Πρόεδρος
Φαλή Βογιατζάκη

Ο Γενικός Γραμματέας 
Παναγιώτης Μπερνίτσας