ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 3η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ / ΤΟ ΕΚΒΥ-ΜΓΦΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 3η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ / ΤΟ ΕΚΒΥ-ΜΓΦΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβόσης ευχαριστεί τους συμμετέχοντες – μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – για τη συμβολή τους στην Εξέταση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ (Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

Η 3η Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ για τη δεκαετία 2009-2019, ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2020 (http://www.oecd.org/environment/country-reviews/epr-work-in-progress.htm). Ειδικότερα, στις 26 Φεβρουαρίου 2020, κατά τη Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικών Επιδόσεων του ΟΟΣΑ, και με την παρουσία όλων των κρατών μελών του, εγκρίθηκε η ενότητα «Εκτίμηση και συστάσεις» της τρίτης Αξιολόγησης. Το εν λόγω κείμενο αποτελεί την επιτελική σύνοψη της συνολικής Έκθεσης για τις Περιβαλλοντικές Επιδόσεις της Ελλάδας

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας συμμετείχε, από τις αρχές του 2019, στη διαδικασία αξιολόγησης και η συμβολή του αφορούσε σε αποστολή στοιχείων και συμμετοχή σε δια ζώσης συναντήσεις με τα κλιμάκια του ΟΟΣΑ, σε σχέση με τα ύδατα, στο πλαίσιο της στήριξης στη Γενική Γραμματεία Υδάτων και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Σε σχέση με την παρακολούθηση και αξιολόγηση των υδάτων, λίγο περισσότερα από το 60% των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων έχουν πετύχει καλή οικολογική κατάσταση, ενώ το 89% των επιφανειακών υδάτων και το 85% των υπόγειων υδάτινων σωμάτων βρίσκονται σε καλή χημική κατάσταση.

Τα κύρια ευρήματα της Έκθεσης σε σχέση με τα ύδατα είναι:

1. Η άντληση υδάτων είναι υψηλή και τα προβλήματα λειψυδρίας αναμένεται να ενταθούν με την κλιματική αλλαγή.

2. Απαιτούνται προσπάθειες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας.

Οι κύριες συστάσεις σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτων είναι:

1. Συνέχιση της βελτίωσης της παρακολούθησης για τη δημιουργία χρονοσειρών με δεδομένα για την άντληση και την ποιότητα του νερού.

2. Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.· Εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης σε όλες τις ευαίσθητες περιοχές.

Το κείμενο αναμένεται να εκδοθεί από τον ΟΟΣΑ σε έντυπη μορφή περί τα μέσα του 2020.

O OOΣΑ

Ο ΟΟΣΑ αποτελεί ένα φόρουμ συνεργασίας, ανταλλαγής εμπειριών και αναζήτησης λύσεων σε κοινά προβλήματα για τις 36 χώρες μέλη του (www.oecd.org). Οι Αξιολογήσεις Περιβαλλοντικών Επιδόσεων του ΟΟΣΑ γίνονται από το 1992 και παρέχουν μια ανεξάρτητη εκτίμηση και στοχευμένες συστάσεις με σκοπό τη βελτίωση των πολιτικών που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.