ΔΩΡΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!


Δακτυλιώσεις Πουλιών και Συλλογές Μουσείων Φυσικής Ιστορίας

Tο Μουσείο μας απέκτησε μια πολύ σημαντική συλλογή από 65 ταριχευμένα πουλιά, που προέρχονται από τον Ελληνικό χώρο. Είναι ένα πολύτιμο απόκτημα που προσέφερε η οικογένεια Τσιωτάκη και την ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό.

Η συλλογή δημιουργήθηκε στις αρχές του 1980 και η πλειοψηφία των δειγμάτων προέρχεται από το Αιτωλικό (Μεσολόγγι). Ανάμεσα στα πουλιά αυτά, δύο είχαν «δαχτυλίδι» στο πόδι τους! (Το ειδικό σήμα αναγνώρισης που μπαίνει από τους ορνιθολόγους-δακτυλιωτές για τη μελέτη, κυρίως, της μετανάστευσης των πουλιών).

Το ένα δαχτυλίδι ήταν στο πόδι μιας Τσίχλας Turdus philomelos και είχε τοποθετηθεί στην Φινλανδία. Το δεύτερο δαχτυλίδι το είχε στο πόδι του ένα Κιρκίρι Anas crecca και είχε τοποθετηθεί στη Σουηδία. Το κέντρο δακτυλίωσης της Σουηδίας μας ενημέρωσε πως το συγκεκριμένο, θηλυκό Κιρκίρι, είχε δακτυλιωθεί 28 Αυγούστου 1980 στο νησί Oland της Σουηδίας.

Είναι πολύ σημαντικό, αυτές οι παλιές συλλογές να μην χάνονται αλλά να καταλήγουν σε ένα Μουσείο ώστε, παρότι δεν εκτίθενται, να χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Δρ. Μαρία Δημάκη
Επικεφαλής των Τμημάτων Διαχείρισης Συλλογών
Τμήμα Χερσαίας Ζωολογίας
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας