ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε την Ανακοίνωση Νο 2 - Διευκρινήσεις εδώ:

Βλ. σχετική Ανακοίνωση της 20/12/2018