Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΦΙΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Το Αγιόφιδο Telescopus fallax είναι ένα, κυρίως, νυκτόβιο φίδι που ανήκει στα οπισθόγλυφα. Το μη ισχυρό δηλητήριο που φέρει, το μικρό του στόμα και το ότι τα δηλητηριώδη δόντια του είναι τοποθετημένα στο βάθος της στοματικής του κοιλότητας (και συνεπώς δεν φτάνουν να δαγκώσουν τον άνθρωπο), σημαίνει πως μόνο ελαφρά συμπτώματα και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προξενήσει αν δαγκώσει άνθρωπο.

Στην Κεφαλλονιά είναι το γνωστό Φιδάκι της Παναγίας. Λόγω της δραστηριότητας του κατά τις νυχτερινές ώρες δύσκολα γίνεται αντιληπτό.

Για πρώτη φορά διαπιστώθηκε η παρουσία του στη Λέσβο τον Μάιο του 2003 και στη Χίο τον Ιούλιο του 2016. Αυτές οι ανακαλύψεις έγιναν από την Δρ. Μαρία Δημάκη, Υπεύθυνη του Τμήματος Χερσαίας Ζωολογίας του Μουσείου μας και τα στοιχεία δημοσιεύτηκαν στο Επιστημονικό Περιοδικό Herpetological Review.

Φωτό: Το αγιόφιδο T. fallax (M. Dimaki)