ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τον Ιούνιο 2017 το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής ιστορίας έλαβε το Πιστοποιητικού ISO 9001 : 2015 για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Το Ίδρυμα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015, πιστοποιημένο από την εταιρεία «TÜV HELLAS (TUV NORD)», για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής :

• Ανάπτυξη και Διαχείριση Διακριτών Συλλογών
• Διαχείριση των Μόνιμων Εκθέσεων του Μουσείου
• Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων / Σεμιναρίων/ Δράσεων ευαισθητοποίησης για το Περιβάλλον και την Αεροφόρο Ανάπτυξη
• Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα των Συλλογών και Διαχείριση Προγραμμάτων Εφαρμοσμένης Έρευνας
• Διοργάνωση και Διαχείριση Εκδηλώσεων του Μουσείου και Τρίτων
• Λειτουργία Βιβλιοθήκης / Διαχείριση Αρχείου και Εκδόσεων
• Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020
• Διαχείριση Εθελοντικών Πόρων
• Διαχείριση της Εμπορικής Δραστηριότητας του Μουσείου
• Λειτουργία του Μουσείου