ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

     

 

Το 17ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τις 19 ως τις 22 Σεπτεμβρίου 2017.
Το Συνέδριο είχε σκοπό τη διάχυση της πιο πρόσφατης και έγκυρης επιστημονικής γνώσης αλλά και της ουσιαστικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων της εντομολογικής έρευνας. Παρουσιάστηκαν επίκαιρα ζητήματα, όπως η ολοκληρωμένη και βιολογική αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών, οι εξελίξεις στη χημική αντιμετώπιση, καθώς και θέματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με έντομα.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν Πρακτικές Εργαστηριακές επιδείξεις με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων και την ενημέρωση για τα έντομα. Παράλληλα λειτούργησε Έκθεση και Διαγωνισμός Φωτογραφίας, καθώς και Έκθεση Σχεδίου και Σκίτσου με εντομολογικά θέματα.

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας συμμετείχε με δύο αναρτημένες δημοσιεύσεις που αφορούν τις Εντομολογικές Συλλογές του. Στην πρώτη παρουσιάστηκε η Συλλογή των Κολεοπτέρων (από τους Μ. Δημάκη, Ν. Βογιατζή & Μ. Ανάγνου-Βερονίκη) και στη δεύτερη η Eντομολογική Συλλογή του Μουσείου συνολικά (από τους Μ. Δημάκη & Μ. Ανάγνου-Βερονίκη).

Η Εντομολογική Συλλογή του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας αποτελείται συνολικά από 37644 δείγματα. Συνολικά υπάρχουν εκπρόσωποι από 19 Τάξεις εντόμων. Τα Κολεόπτερα αποτελούν 10355 δείγματα από αυτά και αντιπροσωπεύονται από 56 Οικογένειες. Επίσης, υπάρχουν αντιπρόσωποι των Χειλοπόδων και των Αραχνιδίων. Τα παλαιότερα δείγματα συλλέχθηκαν από το 1889 και ανήκουν στη συλλογή του G. P. Moazzo.