Ερευνα

Υδροβιολογία

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ίδρυσε το Υδροβιολογικό Τμήμα το 1972 υπό την διεύθυνση της Μαριάννας Delamotte, με σκοπό να καταγράψει και να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, μέσα από τις συλλογές που αναπτύχθηκαν. Από το 1974 έως και το 2011, εντάχθηκε στο μόνιμο προσωπικό του Εργαστηρίου η Εύη Βαρδαλά – Θεοδώρου, Διδάκτωρ Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι δραστηριότητες του τμήματος είναι ποικίλες και συνοψίζονται σε ερευνητικές, εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και εκδοτικές. Η μελέτη των μαλακίων...

Read more...

Γεωλογικό/ Παλαιοντολογικό

Η συλλογή υλικού για τις πρώτες Παλαιοντολογικές, Ορυκτολογικές και Πετρολογικές συλλογές του Μουσείου άρχισε το 1971 από τον γεωλόγο Ευάγγελο Βελιτζέλο, καθηγητή της Παλαιοβοτανικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην λεκάνη Βεγόρων της Δυτικής Μακεδονίας σε λιμναίες αποθέσεις του Ανώτερου Τριτογενούς με την συλλογή απολιθωμένων φυτών, δύο οδόντων ελεφάντων που βρέθηκαν κοντά στο χωριό Πέτρες και άλλων τριών κοντά στο χωριό Σωτήρ. Οι έρευνες του Μουσείου συνεχίστηκαν για την συλλογή παλαιοντολογικού υλικού στις Νεογενείς αποθέσεις της Αττικής, της Κέρκυρας, της Ρόδου και της...

Read more...

Χερσαία Ζωολογία

Το Τμήμα Χερσαίας Ζωολογίας έχει σαν αντικείμενο τα ΄Εντομα και Αραχνόμορφα, τα Αμφίβια και Ερπετά, τα Πουλιά και τα Θηλαστικά. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Χερσαίας Ζωολογίας περιλαμβάνουν έρευνα πεδίου και εργαστηρίου, που αφορά στην Οικολογία, Ζωογεωγραφία, Φυσιολογία καθώς και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και ειδών της πανίδας. Επίσης πραγματοποιείται ενημέρωση του κοινού και των αρμοδίων φορέων για θέματα βιοποικιλότητας. Στην εργαστηριακή έρευνα περιλαμβάνονται τροφικές αναλύσεις, μορφομετρικές εργασίες, μελέτη της θερμικής οικολογίας, της οικολογίας της αναπαραγωγής, καθώς και συντήρηση και διαχείριση των συλλογών. Οι δραστηριότητες του Εντομολογικού...

Read more...

Βοτανικό

Η χώρα μας διαθέτει μια από τις πιο πλούσιες και ενδιαφέρουσες χλωρίδες στην Ευρώπη. Η γεωγραφική της θέση, ως σταυροδρόμι τριών ηπείρων, η γεωλογική της ιστορία, η γεωμορφολογία της, οι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες, την καθιστούν έναν πραγματικό βοτανικό παράδεισο. Από την ίδρυσή του, το 1964, το Μουσείο έδωσε προτεραιότητα στη μελέτη της ελληνικής χλωρίδας. Στόχος ήταν η καταγραφή της βιοποικιλότητας της ελληνικής χλωρίδας και η δημιουργία μιας συλλογής που θα αποτελούσε τη βάση για κάθε μελέτη που αφορά τα ελληνικά...

Read more...

Οικολογία εδάφους/ Βιοτεχνολογία

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας άρχισε την έρευνα στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων για την εκτίμηση της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, οι ερευνητικές δυνατότητες ενισχύθηκαν σημαντικά δια του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Εδαφικής Οικολογίας και Βιοτεχνολογίας με σύγχρονα αναλυτικά όργανα για την μέτρηση εδαφικών, υδάτινων και ατμοσφαιρικών ρύπων. Σήμερα, η έρευνα εστιάζεται στην αειφορική διαχείριση της γεωργικής γης με σκοπό την μείωση των εισροών, την διατήρηση της ποιότητας...

Read more...

Βιοαναλυτικό τμήμα

Η ερευνητική δραστηριότητα του Βιοαναλυτικού Τμήματος του Κέντρου ΓΑΙΑ/Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας εστιάζεται σε θέματα ποιότητας ζωής όπως είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των διατροφικών συνηθειών του ανθρώπου και της υγείας, τον προσδιορισμό των επιπτώσεων διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων στη διατροφή και την υγεία, και στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων που παράγονται από την αγροτική βιομηχανία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής με έμφαση σε τεχνικές χρωματογραφίας και φασματομετρίας μάζας. Πιο συγκεκριμένα στην ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος περιλαμβάνονται: Η διερεύνηση της σχέσης...

Read more...