ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤρίτη - Πέμπτη
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ70'
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  • ΤΑΞΗ
  • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ', Ε', ΣΤ'
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ60
  • ΚΟΣΤΟΣ/ΑΤΟΜΟ4 € (εκπαιδευτικό πρόγραμμα), 3 € (απλή περιήγηση)
  • ΚΤΗΡΙΟΓΑΙΑ
F
T
P
G+
ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ

Η επίσκεψη στο Κέντρο ΓΑΙΑ για την σχολική σας ομάδα περιλαμβάνει :

Προβολή της Σφαίρας: Παρουσιάζονται εικόνες της περιστρεφόμενης Γης, όπως έχουν καταγραφεί από το διάστημα, σε μια ημισφαιρική οθόνη διαμέτρου 5 μ. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται, πλαισιωμένη με αφήγηση και μουσική, η γεωλογική εξέλιξη του πλανήτη από τη γέννησή του έως σήμερα.

Επίσκεψη στην έκθεση :

  • Προβολή με τίτλο «Ο κόσμος μας σήμερα»
  • Επίσκεψη των επί μέρους θεματικών ενοτήτων, όπου η προσέγγιση πραγματοποιείται με διαδραστικά εκθέματα.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

Α. Ο πλανήτης Γη και τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα

Γιατί η Γη θεωρείται μοναδική στο διάστημα; Ποια είναι η σχέση της ηλιακής ακτινοβολίας και του νερού με την εμφάνιση και τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας; Ποια μεγάλα, παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα επηρεάζουν και απειλούν τα διάφορα οικοσυστήματα;

B. Πρόκληση της Ενέργειας

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση ορυκτών καυσίμων; Μπορούν να συμβάλλουν στα προβλήματα οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ανανεώσιμων και μη; Με ποιο τρόπο μπορούμε να περιορίσουμε την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος;

Γ. Πρόκληση των Μεταφορών

Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προέρχονται από τα μέσα μεταφοράς και την υπερβολική χρήση τους; Ποια είναι η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων; Ποια είναι η συμβολή της δικής μας συμπεριφοράς σε σχέση με τη χρήση των μεταφορικών μέσων;

Δ. Πρόκληση των Φυσικών Πόρων

Πως εκμεταλλευόμαστε τους φυσικούς πόρους της Γης; Πως διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια; Η οικολογική σκέψη βοηθά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων λόγω της κακής διαχείρισης των φυσικών πόρων της Γης;

Ε. Πρόκληση του Νερού

Ποια είναι τα προβλήματα που συνδέονται με το γλυκό, πόσιμο νερό στις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες; Πώς καθαρίζονται τα αστικά λύματα; Με ποιο τρόπο θα εξοικονομήσουμε νερό στην οικιακή, γεωργική και βιομηχανική χρήση;

ΣΤ. Πρόκληση της τροφής

Ποια είναι η σημασία του εδάφους; Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος με την τροφή του λόγω των εντατικών μεθόδων καλλιέργειας και αναπαραγωγής των ζώων; Πως θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά μέσα και από την αλλαγή στην αγροτική οικονομία και στις διατροφικές μας συνήθειες;

Για την καλή διεξαγωγή του προγράμματος, ο αριθμός των μαθητών σε κάθε ομάδα πρέπει να είναι 15.
Κάθε ομάδα θα επεξεργασθεί μία ενότητα.

Εάν επιθυμείτε ακύρωση, πρέπει να μας ενημερώσετε όχι αργότερα από 1 εβδομάδα πριν την ημερομηνία επίσκεψης.
Η σχολική ομάδα πρέπει να βρίσκεται στο Κέντρο ΓΑΙΑ ακριβώς την προγραμματισμένη ώρα επίσκεψης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης, το πρόγραμμα καθορίζεται σύμφωνα με τις συνθήκες της συγκεκριμένης ημέρας και σε συνεννόηση του συντονιστή του προγράμματος με τους εκπαιδευτικούς.

Είναι αδύνατον να δεχθούμε σχολική ομάδα που έχει καθυστερήσει περισσότερο από 30΄.