DATE - PLACE
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  • ΧΩΡΟΣ
  • ΩΡΕΣ
  • ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
F
T
P
G+

Έκθεση: «ΜΥΡΤΙΣ – ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ»

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας σε συνεργασία με το Κέντρο Μουσειακών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών φιλοξενεί την έκθεση «ΜΥΡΤΙΣ – ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ» από τις 15 Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου 2010, στο Κέντρο ΓΑΙΑ.

Ώρες επίσκεψης: Καθημερινές και Σαββατοκύριακο: 10.00 – 14.00

Η είσοδος στην έκθεση γίνεται με το εισιτήριο γενικής εισόδου, ανά 15 λεπτά και υπάρχει ξενάγηση από μουσειολόγο, προσφορά του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

Για ομαδικές ξεναγήσεις είναι απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 210-8015870 (εσωτ. 550)

Τιμή καταλόγου έκθεσης: 10€

«Μύρτις: Μια κόρη…2500 ετών»

Το 1994-95, στη διάρκεια των ερ­γασιών της εταιρείας Αττικό Μετρό για την κατασκευή του νέου υπόγειου σι­δη­ρό­δρο­μου της Αθήνας, βρέθηκε στην περιοχή του Κε­­ρα­μει­κού ο χώ­ρος όπου ήταν γνωστό πως υπήρχε το νε­κρο­τα­φείο της αρχαίας Α­θήνας. Η αρχαιολογική αυτή ανασκαφή έφερε στο φως έναν ομαδικό τάφο, ο οποίος τοποθετήθηκε χρονικά στην εποχή του Λοιμού των Αθηνών του 430-426 π.Χ., και ο οποίος περιείχε σκελετικό υλικό από την ταφή περίπου 150 ανθρώπων, ε­νή­­λι­κων και παιδιών. Μεταξύ αυτών υπήρχε το κρανίο ενός κοριτσιού, 11 περίπου χρόνων, το οποίο διατηρούσε ένα σημαντικό χαρακτηριστικό παιδιού αυτής της ηλικίας, δηλαδή τη νεογιλή οδοντοφυΐα συγχρόνως με τη μόνιμη. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της ανάπλασης ενός παιδικού κεφαλιού της εποχής του Περικλή και η παρουσίαση του σε  σχετική έκθεση.

Είναι γεγονός πως έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί πολλές μονοθεματικές εκθέσεις, και ακόμα περισ­σό­τερες που είχαν σημείο αναφοράς κάποια επιστήμη. Όλες συ­νέθεταν εικόνες που  αφορούσαν ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. Είναι η πρώτη φορά, με την έκθεση «Μύρτις: Μια κόρη…2500 ετών», που δη­μι­ουρ­­γείται ένα εκθεσιακό σύνολο το οποίο χρη­σι­μοποιεί ως κύριο ερ­γα­λείο με­τα­­φο­ράς μηνυμάτων το α­να­πλα­σμένο πρόσωπο ε­νός παιδιού. Ακόμη, με αυτό το ερ­γα­λείο αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της διεπιστημονικότητας στην έρευνα και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της σε πολλά γνωστικά πεδία.

 Με την έκθεση αυτή, πέρα από τον εντυπωσιασμό που προκαλεί το αναπλασμένο πρόσωπο ενός παιδιού που έζησε στην αρχαιότητα, θέλουμε να δείξουμε πόσο σημαντική είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας καθώς και η διεπιστημονική συνεργασία. Έλληνες, Γάλλοι και Σου­η­δοί ε­πι­στή­μο­νες, τεχνικοί και καλλιτέχνες μοιράστηκαν τη γνώση και την εμ­­πει­ρία τους για την ό­­σο το δυ­­­να­τόν πι­στό­τερη προσέγγιση της ε­πο­χής του Λοιμού των Αθηνών. Για πρώ­τη φο­ρά το παρόν συ­να­ντά και αξιοποιεί το ιστορικό παρελθόν με έναν τό­σο «ζωντανό» τρό­πο.

Στόχοι της έκθεσης είναι η δημιουργία νησίδων ανάδειξης της  διεπιστημονικής α­ξιο­ποί­η­σης του ανασκαφικού υ­λι­κού του Κεραμεικού, καθώς και η ανάδειξη της συμ­βο­λής των αν­θρω­πίνων κα­τα­λοί­πων στην έρευνα σε πολ­λά και δια­φο­ρε­τι­κά γνω­στι­κά πεδία, όπως της αρχαιολογίας, της ιατρικής, της αν­θρω­πο­λο­γίας, της ιατροδικαστικής κ.ά., και στην εξαγωγή αξι­ό­πι­στων συ­μπε­ρασμάτων.

Η έκθεση θα έχει τέσσερεις ενότητες (νησίδες): στην πρώτη νησίδα θα παρουσιάζεται η ανασκαφή του Κεραμεικού,  στη δεύτερη η ιατρική έρευνα σε Ελλάδα και Γαλλία για την εντόπιση του παθογόνου παράγοντα που προκάλεσε το λοιμό των Αθηνών, στην τρίτη η ανά­πλα­ση του προσώπου και οι τεχνικές της και στην τέταρτη τα «με­τά-δε­δο­μέ­να» ό­λων αυτών των διαδικασιών (αρχαιολογικές, ιστορικές, ανθρωπολογικές και ιατρικές εξελίξεις).

 Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη 15 Απριλίου 2010, ώρα 19.00

Θα προηγηθεί στο Αμφιθέατρο «Άγγελος Γουλανδρής» η διαδικασία αναπαράστασης του κρανίου της Μύρτιδας από ερευνητές, βάσει τομογραφιών από το Κέντρο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ και ακριβούς αντιγράφου από τα ΤΕΙ Κρήτης. Ο Σουηδός ερευνητής Όσκαρ Νίλσον ανέπτυξε τις προσφύσεις των μυών του προσώπου.

Για πληροφορίες και συμμετοχές τηλ. 210-8014 813, 210-8015 010

Περισσότερες πληροφορίες για το ταξίδι της Μύρτιδας: www.myrtis.gr

Παράλληλα, από την 1η Ιουνίου 2010 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2010, θα λειτουργεί φωτογραφική έκθεση με θέμα τη Μύρτιδα, στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πρόσκληση
Αφίσα

ΝΥΧΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΪΟΥ 2010

  • 17:30 – 18:30 & 19:00 – 20:00: Εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στην έκθεση της Μύρτιδας
  • 20:30 – 21:30: Αφήγηση Παραμυθιού. Η Αγνή Στρουμπούλη αφηγείται στην Μύρτιδα το παραμύθι του Έρωτα και της Ψυχής. Μαζί της ο Παναγιώτης Στέφος παίζει με αρχαία μουσικά όργανα

Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της αφήγησης παραμυθιού θα γίνεται μόνο με δελτία προτεραιότητας, που θα διατίθενται από την είσοδο του Κέντρου ΓΑΙΑ το ίδιο απόγευμα από τις 17:00.

Περισσότερα για την αφήγηση…