Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ e-Ticketing

Η χρήση της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας gnhm.gr συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις σελίδες της και ισχύουν. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

ΆΔΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας παραχωρεί σε κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.gnhm.gr το μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Το ανωτέρω χορηγούμενο Δικαίωμα, δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

(1) Οφείλετε να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και

(2) Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα gnhm.gr/e-ticketing για:

 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
 2. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους
 5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 8. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και διέπετε από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» ( download ), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας .

Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το δικό μας Δικτυακό τόπο.

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης (link) με την ιστοσελίδα και η χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα προκειμένου να αποκατασταθεί κάθε θετική και αποθετική ζημιά που θα υποστεί το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η ιστοσελίδα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας περιλαμβάνει:

 1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Firefox, Chrome, Microsoft edge υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του gnhm.gr/eticketing
 2. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
 3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, ο οποίος ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση Ν.2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η υπηρεσία e-ticketing (αγορά εισιτηρίων) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.gnhm.gr, τις υποχρεώσεις σας, αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας . Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Το κάθε εισιτήριο, που αγοράζετε, αποτελεί την άδεια για την περιήγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και υπόκειται επιπλέον στους όρους, που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

Το κάθε εισιτήριο που πωλείται δίνει δικαίωμα εισόδου στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας για την συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία αναφέρεται σε αυτό.

Το αποδεικτικό απόκτησης του εισιτηρίου πρέπει να φυλάσσεται μέχρι το τέλος της επίσκεψης και να επιδεικνύεται στο προσωπικό του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας εφόσον ζητηθεί.

Η φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση δεν επιτρέπεται (υπάρχει σχετική σήμανση εντός των αιθουσών του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας).

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για την αγορά εισιτηρίων, που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (e-ticketing ), γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας του χρήστη και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ευρώ (€, EUR).

Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την αγορά των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας.

Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της αγοράς μέσω της ιστοσελίδας μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι.

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της αγοράς σας και της πληρωμής σας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Επιστροφές ή αλλαγές εισιτηρίων δε γίνονται δεκτές. Δεν καλύπτεται η αξία εισιτηρίων που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.  Ο χρόνος ισχύος του εισιτηρίου αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία πληρωμής του και για 7 ημερολογιακές ημέρες.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η απομακρυσμένη παραλαβή των εισιτηρίων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την οποία έχετε δηλώσει κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής αγοράς και είναι άμεσα έτοιμα προς εκτύπωση μετά την εξόφληση του αντιτίμου.

Κατά την άφιξή σας στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας θα πρέπει να έχετε μαζί σας είτε εκτυπωμένο είτε μέσω της κινητής σας συσκευής το εισιτήριο που λάβατε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση όταν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας, προκειμένου να το επιδείξετε στον αρμόδιο υπάλληλο.

 

ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ενδέχεται κάποιες ημέρες το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας να είναι κλειστό για λόγους ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας για τον προγραμματισμό της επίσκεψης σε άλλη ημερομηνία καθώς επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατόν να γίνει.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε χρήστη.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το gnhm.gr/ e-ticketing, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το Μουσείο, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και να εξυπηρετούνται .Οι πληροφορίες που συλλέγει το gnhm.gr/ e-ticketing μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών. Το gnhm.gr/ e-ticketing δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το gnhm.gr/ e-ticketing τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες του.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

 

COOKIES

Το gnhm.gr/e-ticketing έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (textfiles), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το gnhm.gr/e-ticketing, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι αγορές σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα gnhm.gr/e-ticketing.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Η χρήση της υπηρεσίας (e-ticketing) συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συναίνεση του χρήστη όπως λαμβάνει με κάθε τεχνικό τρόπο (email, sms, κ.α.) μηνύματα ενημερωτικού ή και προωθητικού περιεχομένου για την υπηρεσία ,στα δηλωθέντα από τον χρήστη στοιχεία καθώς και για την αποστολή των εισιτηρίων/αποδείξεων είσπραξης έκδοσης εισιτηρίων.

Η συναίνεση παρέχεται για αόριστο χρόνο και δύναται να ανακληθεί μόνο με νέα έγγραφη δήλωση του Χρήστη προς το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας .

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας.

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και όλων των όρων χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τυχόν επικαιροποιήσεις της παρούσας.

Όλοι οι όροι καθώς και η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων διέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Για Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το παρόν αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ e-Shop

Η χρήση της υπηρεσίας αγοράς προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας gnhm.gr/eshop  συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις σελίδες της και ισχύουν. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

ΆΔΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας παραχωρεί σε κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.gnhm.gr το μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Το ανωτέρω χορηγούμενο δικαίωμα, δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

(1) οφείλετε να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και

(2) δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα gnhm.gr/e-shop για:

 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
 2. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους
 5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 8. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και διέπετε από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» ( download ), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας .

Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το δικό μας Δικτυακό τόπο.

 

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης προϊόντων , μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης (link) με την ιστοσελίδα και η χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα. προκειμένου να αποκατασταθεί κάθε θετική και αποθετική ζημιά που θα υποστεί το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η ιστοσελίδα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας περιλαμβάνει:

 1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης.
 2. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) NetscapeNavigator, InternetExplorer, MozillaFirefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του gnhm.gr/eshop.
 3. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, ο οποίος ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, Ν.2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Οροι χρήσης eshop

 

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.gnhm.gr/eshop είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, που εδρεύει στην οδό Λεβίδου 13, 14562, Κηφισιά, με Α.Φ.Μ 090000752, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας eshop@gnhm.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210-8015870 εσωτ. 555.

 

Συγκέντρωση πληροφοριών

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο eshop@gnhm.gr.

 

Χρήση των Πληροφοριών

Το gnhm.gr/eshop συλλέγει τρεις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:

(1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης,

(2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το gnhm.gr/eshop,

(3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς,

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.

Το gnhm.gr/eshop κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με:

 • την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας,
 • για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση,
 • για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το gnhm.gr/eshop,
 • ειδικές προσφορές του gnhm.gr/eshop

 

Πρόσβαση στις Πληροφορίες.

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του gnhm.gr/eshop για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το gnhm.gr/eshop απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το gnhm.gr/eshop δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του gnhm.gr/eshop, γίνεται με χρέωση πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας του χρήστη  (μέσω Eurobank), με πληρωμή στο κατάστημα,  με αντικαταβολή (ΕΛΤΑ COURIER), με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (EUROBANK με αριθμ.  GR6802600950000560201053863). Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ευρώ (€, EUR).

Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την αγορά των προϊόντων  και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας.

Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή αδυναμία ολοκλήρωσης της τραπεζικής κατάθεσης, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της αγοράς μέσω της ιστοσελίδας μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι.

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της αγοράς σας και της πληρωμής σας.

 

Πολιτική ακύρωσης/επιστροφών & υπαναχώρησης

Υπαναχώρηση από τη σύμβαση  και επιστροφή του προϊόντος  μπορεί να γίνει  εντός 14 ημερών από την  παραλαβή του. 

Τα προϊόντα προς επιστροφή, θα πρέπει να  μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να είναι σε άριστη κατάσταση, εντός της αρχικής συσκευασίας τους και να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάστασή του ή την επιστροφή χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επιστροφής του εντός προθεσμίας  14 ημερών από την παραλαβή του. 

Η επιστροφή χρηματικού ποσού, σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιείται για την καταβολή του. Εάν η πληρωμή έγινε με αντικαταβολή, επιβάλλεται  να μας υποδείξετε  τραπεζικό λογαριασμό σας  για την κατάθεση του οφειλομένου ποσού.    

Οι επιστροφές προϊόντων θα γίνονται στη Διεύθυνση:  Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, 14564 Κηφισιά.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε χρήστη.

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ,ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το gnhm.gr/eshop, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το gnhm.gr/eshop μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Το gnhm.gr/eshop δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το gnhm.gr/eshop τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του. Το gnhm.gr/eshop επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο gnhm.gr/eshop. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το gnhm.gr/eshop θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το gnhm.gr/eshop θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το gnhm.gr/eshop μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@gnhm.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του gnhm.gr/eshop. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

 

COOKIES

Το gnhm.gr/eshop έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (textfiles), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το gnhm.gr/eshop, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα gnhm.gr/eshop.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Η χρήση της Υπηρεσίας (eshop) συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συναίνεση του χρήστη όπως λαμβάνει με κάθε τεχνικό τρόπο (email, sms, κ.α.) μηνύματα ενημερωτικού ή και προωθητικού περιεχομένου για την Υπηρεσία στα δηλωθέντα από τον χρήστη στοιχεία καθώς και για την αποστολή των προϊόντων /αποδείξεων  είσπραξης αγοράς προϊόντων.

Η συναίνεση παρέχεται για αόριστο χρόνο και δύναται να ανακληθεί μόνο με νέα έγγραφη δήλωση του Χρήστη προς το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά , αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας.

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και όλων των όρων χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά , αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τυχόν επικαιροποιήσεις της παρούσας.

Όλοι οι όροι καθώς και η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων διέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Για  την λύση  κάθε τυχόν  διαφοράς που προκύψει  από την εφαρμογή  του παρόντος, αρμόδια  είναι  αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Για την επικοινωνία σας μαζί μας παρακαλούμε απευθυνθείτε:

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Λεβίδου 13, 14562 Κηφισιά
Τηλ. (+30) 210 8015870  (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 15.00),
e-mail: eshop@gnhm.gr