• ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
  • ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΔιαθέσιμο
  • ΤΙΜΗ20
F
T
P
G+

Δορυφορικός Χάρτης Ελλάδας

Μοναδικός χάρτης που περιγράφει με λεπτομέρεια και πιστότητα τον χερσαίο αλλά και τον θαλάσσιο χώρο της ελληνικής επικράτειας.
Μοναδικό στοιχείο του χάρτη, επίσης, είναι ότι για πρώτη φορά - με βάση τη σύγχρονη δορυφορική τεχνολογία - αποδίδεται στο σύνολό του, ο ελληνικός και ευρύτερος γεωγραφικός χώρος, με απεικόνιση που χαρακτηρίζεται από μοναδική ακρίβεια δεδομένων και απόλυτη πιστότητα χρωμάτων. Στην επίπεδη μορφή του -υπάρχει και ο ανάγλυφος, αλλά δεν εκτίθεται - είναι κλίμακας 1:750.000.
Για την απεικόνιση της ξηράς χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό μωσαϊκό από 37 δορυφορικές εικόνες LANDSAT TM σε φυσικά χρώματα, ενώ ως κύρια πηγή για τη βαθυμετρική πληροφορία, χρησιμοποιήθηκαν οι χάρτες της Διακρατικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής της Μεσογείου, που στη συνέχεια εμπλουτίστηκαν επιλεκτικά με δεδομένα της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.
Ο χάρτης ήδη χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο για την παραγωγή χαρτών ειδικών χρήσεων και εφαρμογών, όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα παροχών, τα δίκτυα μεταφορών, η διαχείριση υδατικών πόρων, οι τουριστικές εγκαταστάσεις, οι βιότοποι, η απεικόνιση τεχνικών έργων κ.λπ.
Η παραγωγή του χάρτη έγινε από το Μουσείο, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΤ / ΣΠΑ / ΓΓΕΤ του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η τεχνική παρακολούθηση και στήριξη του έργου έγινε από το Εργαστήριο Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (ΥΥΠΝ).
Η χρησιμοποίηση σύγχρονων δυνατοτήτων παρουσίασης, που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τη βάση γεωγραφικών δεδομένων, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του παρόντος έργου, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που αφορούν στο περιβάλλον, εντάσσεται στους στόχους που το Μουσείο έχει θέσει προς υλοποίηση, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.