Το ερευνητικό έργο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας κοινοποιείται ευρύτερα με τα επιστημονικά του δημοσιεύματα, που έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης. Βασικό όργανο διεθνούς επικοινωνίας του είναι η "Επετηρίς Μουσείου Γουλανδρή" ( Annales Musei Goulandris ), που εκδίδετο επί σειρά ετών από το 1973 μέχρι το 2006, με συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.